Slide

การอบรม Coding รูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมด้าน Data Science ในภาษา Python ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถพัฒนา “โปรเจคส่วนตัว” ได้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรงที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี เพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมกับตลาดงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล

Slide
5 เมษายน 2566 | 14.00-15.00 น.
previous arrow
next arrow