Coding Camp

ค่ายฝึกทักษะวิทยาการคำนวณ เตรียมความพร้อมสู่โลก Coding
Slider

ค่าย Samsung Innovation Campus – Coding Camp

Samsung Innovation Campus – Coding Camp ค่าย 1 วัน ในรูปแบบ Online Activity
เปิดประสบการณ์ฝึกทักษะวิทยาการคำนวณ เตรียมความพร้อมสู่โลก Coding

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย เปิดประสบการณ์เรียนรู้ 1 วันเต็มในโลก Coding พบกับกิจกรรมรูปแบบ Unplugged และ Hands-on ที่จะหนุนเสริมความเข้าใจวิธีคิดแบบคอมพิวเตอร์ (Computational Thinking) และเรียนรู้ภาษา Python ภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอันดับต้นของโลก เพื่อค้นพบความถนัดในด้าน Coding และเพิ่มทักษะใหม่ ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่สาย Programming ในอนาคต

หลักสูตรกิจกรรมค่าย

 • เข้าใจแนวคิดเชิงนามธรรม และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้
 • เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบระบบความคิดแบบเป็นลำดับขั้น
 • รู้จัก Symbol ต่างๆ ของการออกแบบผัง Flowchart
 • เข้าใจลักษณะพื้นฐานของภาษา Python
 • เรียนรู้ Grammar พื้นฐานของภาษา Python
 • สร้างผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกจากการเขียน Coding ด้วยภาษา Python

 • โครงการนี้เป็นการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน (นักเรียนจากทุกแผนการเรียนสามารถเข้าร่วมได้) และคุณครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมจำนวน 2 คน เป็นผู้ร่วมอำนวยกระบวนการในการจัดกิจกรรม มีความพร้อมจัดหาคอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อป จำนวน 20 เครื่อง พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับให้นักเรียนใช้ร่วมกิจกรรมค่ายแบบออนไลน์

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

 1. ได้รับชุด “Samsung Innovation Coding Camp Kit” เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมสำหรับคุณครู 2 คนและนักเรียน 20 คน
 2. ได้รับใบประกาศนียบัตร ตามรายชื่อที่แจ้งไว้ในระบบของโครงการฯ

เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

 1. คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามกำหนดการ
 2. คุณครูส่งภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ให้โครงการฯ อย่างน้อย 5 ภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการค่าย
Samsung Innovation Campus – Coding Camp

ทุกกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

14 – 15 ธันวาคม 2563 (เฉพาะคุณครู)

13.30 – 15.30 น.Teacher Briefing.
 • กิจกรรมเหมือนกันทั้งสองวัน คุณครูสามารถเลือกเข้าร่วมวันที่ 14 หรือ 15 ธันวาคม ก็ได้

19 ธันวาคม 2563

09.00 – 09.15 น.ผู้จัดการโครงการ Samsung Innovation Campus กล่าวเปิดค่าย
09.15 – 10.15 น.Unit 1: Abstraction
10.15 – 10.30 น.Review ผลงาน Unit 1 / Q&A
10.30 – 11.30 น.Unit 2: Flowchart
11.30 – 11.45 น.Review ผลงาน Unit 2 / Q&A
11.45 – 12.00 น.Debrief
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น.Unit 3: Python
• Live Trouble Shoot / Q&A
• Debrief
15.00 – 15.20 น.Inspiration Talk by พี่ศิษย์เก่าโครงการ Samsung Innovation Campus
15.20 – 15.30 น.ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวปิดค่าย
ชม VTR Wrap Up โครงการ Samsung Innovation Campus

หมายเหตุ

 1. กิจกรรมค่ายครั้งนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่มีการรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมเพื่อแข่งขันในนามของโรงเรียน
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการที่วางไว้เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากโครงการฯ จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและคุณครู โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด การสมัครไว้และไม่เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นการตัดโอกาสผู้อื่นที่ควรได้รับประโยชน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงานโครงการฯ:
คุณอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ เบอร์ติดต่อ 063-195-1595
คุณกิติมา โอว เบอร์ติดต่อ 061-419-2649
อีเมล samsungsicthailand@gmail.com

 • เริ่มเปิดรับลงทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคม 2563