คำถามที่พบบ่อย

1. Samsung Innovation Campus คืออะไร?

Samsung Innovation Campus หรือ SIC เป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีเป้าหมายมุ่งสร้างทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย ผ่านการอบรมในด้าน Coding & Programming, AI และ IoT โดยในปี 2563 โครงการจะได้จัดการอบรมการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน (Basic Coding & Programming Course) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.2-3 ที่สนใจด้าน Coding & Programming แต่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ การอบรมครั้งแรกของปี 2563 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. โดยปัจจุบันยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้

2. เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน พิจารณาจากอะไรบ้าง?

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากข้อมูลโดยรวมที่น้องๆ ตอบเอาไว้ในใบสมัครออนไลน์ โดยในเบื้องต้น จะพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัครที่ตรงกับโครงการกำหนด ประกอบกับความสนใจและความคาดหวังที่น้องๆ มีกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและโค้ดดิ้ง

3. ผลการเรียนมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการหรือไม่?

เรียนเก่งหรือไม่เก่งไม่ใช่ประเด็น อยู่ที่น้องๆ จะจริงจัง อยากร่วมเรียนรู้กับโครงการแค่ไหนมากกว่า

4. ลำดับในการสมัครมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการหรือไม่?

ลำดับการสมัครไม่มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพราะทางโครงการจะทำการรวบรวมและพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครออนไลน์ของน้องๆ ที่มาลงทะเบียนทั้งหมด ตั้งแต่เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 23 ก.พ.โดยจะมีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 55 คนผ่านทางอีเมลในวันที่ 2 มี.ค.

5. นักเรียนที่กำลังจะขึ้น ม.1 หรือกำลังจะขึ้น ม.4 สามารถสมัครได้ไหม?

หลักสูตรของโครงการฯ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่ยังไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรม ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติผู้สมัคร ทั้งนี้ ทางโครงการฯ มีเจตนาที่จะเปิดรับน้องๆ ในวัยและพื้นฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่

6. นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการในด้านใดบ้าง?

สิ่งที่โครงการสนับสนุน

  • หนังสือเรียน ชุดบอร์ด Scratch และบอร์ด Arduino (บอร์ดคืนเมื่อเรียนจบหลักสูตร)
  • อุปกรณ์ประกอบการเรียน ได้แก่ กระเป๋า สมุด ปากกา และ Thumb drive
  • เสื้อแจ็คเก็ตโครงการ (ใส่ตลอดการเข้าร่วมอบรม)
  • อาหารว่างช่วงเช้า ช่วงบ่าย และอาหารกลางวัน ในทุกวันที่มีการเรียนการสอน

สิ่งที่โครงการไม่สนับสนุน

  • ค่าเดินทางและที่พักตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยตนเอง

7. สิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลังจากจบโครงการ มีอะไรบ้าง?       

  • นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ
    • นักเรียนที่นำเสนอผลงานโดดเด่น ในกิจกรรม Ideathon จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถและรางวัลสนับสนุนจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด